حضور شرکت مهندسی راستان در نمایشگاه برق و اتوماسیون صنعتی مشهد؛ ۱۲ الی ۱۵ تیرماه (مطالعه توضیحات)

تلفن تماس جهت استعلام قیمت و موجودی محصول: 09158910345

باسلام ضمن تبریک سال نو؛ راستان کالا آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. تلفن تماس جهت استعلام قیمت و موجودی محصول: 09158910345

باسلام ضمن تبریک سال نو؛ راستان کالا آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. تلفن تماس جهت استعلام قیمت و موجودی محصول: 09158910345

راستان مگ

لیست قیمت اینورتر اینوت INVT

بروزرسانی شده در تاریخ 4 بهمن 1402
عنوانتوان (kw)کد کالاقیمت (ریال)تکفاز / سه فاز
مدل gd100.2kwGD10-0R2G-S2-B46,780,000220/1~ - 220/3~
مدل gd100.4kwGD10-0R4G-S2-B47,840,000220/1~ - 220/3~
مدل gd100.75kwGD10-0R7G-S2-B50,410,000220/1~ - 220/3~
مدل gd101.5kwGD10-1R5G-S2-B65,030,000220/1~ - 220/3~
مدل gd102.2kwGD10-2R2G-S2-B69,710,000220/1~ - 220/3~
مدل gd100.75kwGD10-0R7G-4-B67,250,000380/3~
مدل gd101.5kwGD10-1R5G-4-B70,530,000380/3~
مدل gd102.2kwGD10-2R2G-4-B76,260,000380/3~
مدل gd2701.5kwGD270-1R5-474,270,000380/3~
مدل gd2702.2kwGD270-2R2-482,920,000380/3~
مدل gd2704kwGD270-004-492,750,000380/3~
مدل gd2705.5kwGD270-5R5-4109,000,000380/3~
مدل gd2707.5kwGD270-7R5-4134,600,000380/3~
مدل gd27011kwGD270-011-4163,200,000380/3~
مدل gd27015kwGD270-015-4194,700,000380/3~
مدل gd27018kwGD270-018-4229,500,000380/3~
مدل gd27022kwGD270-022-4277,300,000380/3~
مدل gd27030kwGD270-030-4338,400,000380/3~
مدل gd27037kwGD270-037-4404,300,000380/3~
مدل gd27045kwGD270-045-4517,300,000380/3~
مدل gd27055kwGD270-055-4607,500,000380/3~
مدل gd27075kwGD270-075-4693,800,000380/3~
مدل gd27090kwGD270-090-4857,300,000380/3~
مدل gd270110kwGD270-110-41,033,000,000380/3~
مدل gd270132kwGD270-132-41,144,000,000380/3~
مدل gd270160kwGD270-160-41,509,000,000380/3~
مدل gd270185kwGD270-185-41,683,000,000380/3~
مدل gd270200kwGD270-200-41,805,000,000380/3~
مدل gd270220kwGD270-220-42,028,000,000380/3~
مدل gd270250kwGD270-250-42,423,000,000380/3~
مدل gd270280kwGD270-280-42,665,000,000380/3~
مدل gd270315kwGD270-315-42,802,000,000380/3~
مدل gd270355kwGD270-355-42,947,000,000380/3~
مدل gd270400kwGD270-400-4-L1استعلام از شرکت380/3~
مدل gd270450kwGD270-450-4-L1استعلام از شرکت380/3~
مدل gd270500kwGD270-500-4-L1استعلام از شرکت380/3~
مدل gd270.4kwGD27-0R4G-S2-B46,780,000220/1~ - 220/3~
مدل gd270.75kwGD27-0R7G-S2-B53,580,000220/1~ - 220/3~
مدل gd271.5kwGD27-1R5G-S2-B65,020,000220/1~ - 220/3~
مدل gd272.2kwGD27-2R2G-S2-B76,000,000220/1~ - 220/3~
مدل gd270.75kwGD27-0R7G-4-B68,120,000380/3~
مدل gd271.5kwGD27-1R5G-4-B74,860,000380/3~
مدل gd272.2kwGD27-2R2G-4-B83,790,000380/3~
مدل gd273kwGD27-003G-4-B92,460,000380/3~
مدل gd274kwGD27-004G-4-B102,100,000380/3~
مدل gd275.5kwGD27-5R5G-4-B119,400,000380/3~
مدل gd277.5kwGD27-7R5G-4-B144,000,000380/3~
مدل gd20 0.4kwGD20-0R4G-S252,510,000220/1~ - 220/3~
مدل gd20 0.75kwGD20-0R7G-S255,440,000220/1~ - 220/3~
مدل gd20 1.5kwGD20-1R5G-S269,710,000220/1~ - 220/3~
مدل gd20 2.2kwGD20-2R2G-S278,250,000220/1~ - 220/3~
مدل gd20 3kwGD20-003G-S2120,600,000220/1~ - 220/3~
مدل gd20 4kwGD20-004G-S2126,400,000220/1~ - 220/3~
مدل gd20 0.75kwGD20-0R7G-476,490,000380/3~
مدل gd20 1.5kwGD20-1R5G-479,770,000380/3~
مدل gd20 2.2kwGD20-2R2G-486,080,000380/3~
مدل gd20 4kwGD20-004G-4118,500,000380/3~
مدل gd20 5.5kwGD20-5R5G-4144,300,000380/3~
مدل gd20 7.5kwGD20-7R5G-4185,000,000380/3~
مدل gd20 11kwGD20-011G-4215,400,000380/3~
مدل gd20 15kwGD20-015G-4256,300,000380/3~
مدل gd20 18kwGD20-018G-4320,800,000380/3~
مدل gd20 22kwGD20-022G-4353,200,000380/3~
مدل gd20 30kwGD20-030G-4460,700,000380/3~
مدل gd20 37kwGD20-037G-4521,200,000380/3~
مدل gd20 45kwGD20-045G-4704,000,000380/3~
مدل gd20 45kw GD20-045G-4-B742,900,000380/3~
مدل gd20 55kwGD20-055G-4792,400,000380/3~
مدل gd20 55kw GD20-055G-4-B850,400,000380/3~
مدل gd20 75kwGD20-075G-4984,200,000380/3~
مدل gd20 75kw GD20-075G-4-B1,025,000,000380/3~
مدل gd20 90kwGD20-090G-41,193,000,000380/3~
مدل gd20 90kw GD20-090G-4-B1,273,000,000380/3~
مدل gd20 110kwGD20-110G-41,316,000,000380/3~
مدل gd20 110kw GD20-110G-4-B1,427,000,000380/3~
مدل gd200a5.5kw - 7.5kwGD200A-5R5G/7R5P-S24212,000,000220/1~ - 380/3~
مدل gd200a7.5kw - 11kwGD200A-7R5G/011P-S24249,700,000220/1~ - 380/3~
مدل gd200a11kw - 15kwGD200A-011G/015P-S24290,400,000220/1~ - 380/3~
مدل gd200a0.75kwGD200A-0R7G-487,840,000380/3~
مدل gd200a1.5kwGD200A-1R5G-490,410,000380/3~
مدل gd200a2.2kwGD200A-2R2G-499,180,000380/3~
مدل gd200a4kw - 5.5kwGD200A-004G/5R5P-4124,300,000380/3~
مدل gd200a5.5kw - 7.5kwGD200A-5R5G/7R5P-4155,000,000380/3~
مدل gd200a7.5kw - 11kwGD200A-7R5G/011P-4189,600,000380/3~
مدل gd200a11kw - 15kwGD200A-011G/015P-4226,100,000380/3~
مدل gd200a15kw - 18kwGD200A-015G/018P-4266,900,000380/3~
مدل gd200a18kw - 22kwGD200A-018G/022P-4325,300,000380/3~
مدل gd200a22kw - 30kwGD200A-022G/030P-4399,500,000380/3~
مدل gd200a30kw - 37kwGD200A-030G/037P-4473,800,000380/3~
مدل gd200a37kw - 45kwGD200A-037G/045P-4605,000,000380/3~
مدل gd200a45kw - 55kwGD200A-045G/055P-4700,900,000380/3~
مدل gd200a55kw - 75kwGD200A-055G/075P-4810,600,000380/3~
مدل gd200a75kw - 90kwGD200A-075G/090P-41,110,000,000380/3~
مدل gd200a90kw - 110kwGD200A-090G/110P-41,248,000,000380/3~
مدل gd200a110kw - 132kwGD200A-110G/132P-41,405,000,000380/3~
مدل gd200a132kw - 160kwGD200A-132G/160P-41,807,000,000380/3~
مدل gd200a160kw - 185kwGD200A-160G/185P-41,984,000,000380/3~
مدل gd200a185kw - 300kwGD200A-185G/200P-42,194,000,000380/3~
مدل gd200a200kw - 220kwGD200A-200G/220P-42,546,000,000380/3~
مدل gd200a220kw - 250kwGD200A-220G/250P-42,947,000,000380/3~
مدل gd200a250kw - 280kwGD200A-250G/280P-43,229,000,000380/3~
مدل gd200a280kw - 315kwGD200A-280G/315P-43,325,000,000380/3~
مدل gd200a315kw - 355kwGD200A-315G/355P-43,589,000,000380/3~
مدل gd200a355kw - 400kwGD200A-355G/400P-4استعلام از شرکت380/3~
مدل gd200a400kwGD200A-400G-4استعلام از شرکت380/3~
مدل gd200a450kwGD200A-450G-4استعلام از شرکت380/3~
مدل gd200a500kwGD200A-500G-4استعلام از شرکت380/3~
مدل gd200a560kwGD200A-560G-4استعلام از شرکت380/3~
مدل gd200a630kwGD200A-630G-4استعلام از شرکت380/3~
مدل gd200a1000kwGD200A-1000G-4استعلام از شرکت380/3~
مدل gd350a 1.5kw - 2.2kwGD350A-1R5G/2R2P-4114,200,000380/3~
مدل gd350a 2.2kw - 3kwGD350A-2R2G/003P-4122,000,000380/3~
مدل gd350a 4kw - 5.5kwGD350A-004G/5R5P-4150,100,000380/3~
مدل gd350a 5.5kw - 7.5kwGD350A-5R5G/7R5P-4174,200,000380/3~
مدل gd350a 7.5kw - 11kwGD350A-7R5G/011P-4202,300,000380/3~
مدل gd350a 11kw - 15kwGD350A-011G/015P-4243,400,000380/3~
مدل gd350a 15kw - 18kwGD350A-015G/018P-4291,200,000380/3~
مدل gd350a 18kw - 22kwGD350A-018G/022P-4348,800,000380/3~
مدل gd350a 22kw - 30kwGD350A-022G/030P-4387,100,000380/3~
مدل gd350a 30kw - 37kwGD350A-030G/037P-4507,800,000380/3~
مدل gd350a 37kw - 45kwGD350A-037G/045P-4594,000,000380/3~
مدل gd350a 45kw - 55kwGD350A-045G/055P-4745,400,000380/3~
مدل gd350a 45kw - 55kw GD350A-045G/055P-4-B770,400,000380/3~
مدل gd350a 55kw - 75kwGD350A-055G/075P-4852,700,000380/3~
مدل gd350a 55kw - 75kw GD350A-055G/075P-4-B879,200,000380/3~
مدل gd350a 75kw - 90kwGD350A-075G/090P-41,014,000,000380/3~
مدل gd350a 75kw - 90kw GD350A-075G/090P-4-B1,047,000,000380/3~
مدل gd350a 90kw - 110kwGD350A-090G/110P-41,205,000,000380/3~
مدل gd350a 90kw - 110kw GD350A-090G/110P-4-B1,244,000,000380/3~
مدل gd350a 110kw - 132kwGD350A-110G/132P-41,338,000,000380/3~
مدل gd350a 110kw - 132kw GD350A-110G/132P-4-B1,383,000,000380/3~
مدل gd350a 132kw - 160kwGD350A-132G/160P-42,005,000,000380/3~
مدل gd350a 160kw - 185kwGD350A-160G/185P-42,170,000,000380/3~
مدل gd350a 182kw - 200kwGD350A-185G/200P-42,325,000,000380/3~
مدل gd350a 200kw - 220kwGD350A-200G/220P-42,644,000,000380/3~
مدل gd200l 5.5kwGD200L-5R5G-4163,200,000380/3~
مدل gd200l 15kwGD200L-015G-4301,800,000380/3~
مدل gd200l 18kwGD200L-018G-4394,600,000380/3~
مدل gd200l 22kwGD200L-022G-4445,600,000380/3~
مدل SPC2.2kwSPC2K2TR26-S92,750,000220/3~
مدل SPC4kwSPC004TR46-S116,000,000380/3~
مدل SPC7.5kwSPC7K5TR46-S154,600,000380/3~
چوک ورودی اینورتر4kwACL2-004-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر5.5kwACL2-5R5-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر7.5kwACL2-7R5-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر11kwACL2-011-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر15kwACL2-015-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر18kwACL2-018-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر22kwACL2-022-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر30kwACL2-030-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر37kwACL2-037-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر45kwACL2-045-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر55kwACL2-055-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر75kwACL2-075-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر90kwACL2-090-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر110kwACL2-110-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر132kwACL2-132-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر160kwACL2-160-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر200kwACL2-200-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر220kwACL2-220-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر250kwACL2-250-4تماس بگیرید.
چوک ورودی اینورتر280kwACL2-280-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر4kwOCL2-004-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر5.5kwOCL2-5R5-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر7.5kwOCL2-7R5-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر11kwOCL2-011-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر15kwOCL2-015-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر18kwOCL2-018-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر22kwOCL2-022-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر30kwOCL2-030-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر37kwOCL2-037-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر45kwOCL2-045-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر55kwOCL2-055-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر75kwOCL2-075-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر90kwOCL2-090-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر110kwOCL2-110-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر132kwOCL2-132-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر160kwOCL2-160-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر200kwOCL2-200-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر220kwOCL2-220-4تماس بگیرید.
چوک خروجی اینورتر250kwOCL2-250-4تماس بگیرید.

راهنمای جستجو: برای جستجو بهتر سعی کنید مشخصه دلخواه را دقیق تر سرچ کنید؛ به طور مثال برای پیدا کردن توان مشخصی بنویسید (۱۵kw ✅) نه عدد تنها (۱۵ ❌) همچنین لازم به ذکر است متن و یا عدد نوشته شده در سرچ باکس در تمامی ردیف ها و ستون ها جست و جو میکند و ردیف هایی که کلمه مورد نظر در آن باشد را به شما نشان میدهد. در آخر پیشنهاد میشود لیست ها در دسکتاپ 💻 یا حالت افقی موبایل 📱 مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.