در دورانی كه انتظارات كارفرمايان به طور فزاينده‌اي افزايش می‌يابد.

رقابت و اجرای پروژه های سیستم های هوشمند (اتوماسیون خط تولید) در تراز بين‌المللی هر روز سخت تر و پيچيده تر مي‌شود.

براي رويارويی با اين چالش‌ها، مهندسی راستان به انسانهای سخت کوش، با استعداد، خلاق و انعطاف پذيری كه از كار تيمی لذت می‌برند، به كار در ترازی بين‌المللی می‌انديشند و از توان يادگيری سريع و به عهده گرفتن مسئوليت‌های بزرگ برخوردارند، نیاز دارد.

بنابراين اگر شما به ساختن و سازندگي عشق می‌ورزيد، كنجكاو و پرسشگر هستيد، اگر با انرژی و تعهد اهدافتان را دنبال می‌كنيد، اگر شما مي‌دانيد پيشرفت نياز به ارائه راه‌حل‌هايی كه كيفيت زندگی را بهبود مي‌بخشد دارد و اگر در آرزوی تعالی و پیشرفت ایران و ایرانی هستید، به ما بپیوندید.

ما در شرکت مهندسی راستان سازمانی پويا با مردان و زنانی كه هيچ حد و مرزی برای توسعه نمی‌شناسند، به كاری كه انجام مي‌دهند افتخار می‌كنند و به ارزش‌های بنيادين و چشم‌انداز مشتركی متحدند، ايجاد كرده‌ايم.