کسب و کار راستان کالا در مركز توسعه تجارت الكترونیكی وزارت صنعت، معدن و تجارت شناسایی شده و دارای نماد اعتماد الكترونیكی و نماد ساماندهی می باشد.