کاتالوگ محصولات راستان را در این صفحه دانلود کنید.

 اینورتر 

دفترچه راهنما فارسی اینورتر های زست درایو ZEST DRIVE

ZEST INVERTER

PLC  Invt

محصولات Plastim

PLC  FATEK

کنترلر CNC های Promax

نرم افزار IsoUs

سرو موتور و درایو Estun

نرم افزار ESView

نرم افزار​IM_Designer_Ver2.1.9.93

دریافت فایل-پارت یک

دریافت فایل-پارت دو

دریافت-پارت سه